icon email icon LinkedIn icon Twitter
image

Werkwijze & kosten

Wanneer u zich afvraagt of mediation een geschikte manier voor u is om tot een oplossing van uw conflict te komen, of u bent geïnteresseerd in de begeleiding voor uw kinderen, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Om te kijken hoe uw situatie er uit ziet en welke hulp u nodig heeft, kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende intakegesprek. Besluit u door te gaan met Actures Mediation dan beginnen we met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreekt u af om te proberen het conflict gezamenlijk via mediation op te lossen.

Hierna start het mediation proces. Ik ben als mediator de procesbegeleider en breng de vastgelopen communicatie weer op gang. Ik stimuleer partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. Ik kies geen partij, maar help de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar hun belangen en toekomst staan daarbij voorop.

Als mediator begeleid ik de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee wordt de mediation afgesloten.

Van te voren is niet aan te geven hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn om tot een oplossing te komen. U heeft dat natuurlijk ook grotendeels zelf in de hand.

De bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van Actures Mediation in Leiderdorp.


Kosten Mediation

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Uurtarief mediation: € 150,00 (exclusief BTW en reiskosten)

Reiskosten € 0,35 per km. (excl. BTW)

Naast de mediationgesprekken wordt tijd besteed aan bijvoorbeeld de mediationovereenkomst en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. De kosten van externe deskundigen worden bij de cliënt in rekening gebracht. Deze deskundigen worden pas ingeschakeld wanneer daar overleg met u over heeft plaats gevonden.

Het is gebruikelijk dat de partijen de kosten gelijkelijk delen, maar zij kunnen ook voor een andere verdeling kiezen. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt, bestaat de kans dat mediation gedeeltelijk vergoed wordt.

Gesubsidieerde mediation

Actures Mediation werkt tevens op basis van gesubsidieerde mediation. Kijkt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand of u met uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld overwaarde van uw woning en/of opgebouwde waarde in levensverzekeringen of bankrekeningen) in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde mediation. Indien dit het geval is, dan kunt u dat tijdens het intakegesprek aangeven.