icon email icon LinkedIn icon Twitter
image

Wat is mediation?

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Procederen kost veel tijd, energie en geld. Bovendien is een vonnis van de rechter niet altijd een bevredigende oplossing. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien zij de oplossing niet, doordat zij in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen 'uitspraak van bovenaf'. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing, ligt in de regel hoog. Het is immers hun oplossing.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediation-proces mee te doen. Daarnaast verbinden de deelnemers zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het reglement en de gedragsregels van de onafhankelijke Mediator Federatie Nederland (MfN).