icon email icon LinkedIn icon Twitter
image

Mediation in de rechtbank

Mediator in Familiezaken

Tijdens een echtscheidingsprocedure kan de rechter naar mediation in familiezaken verwijzen. Wanneer beide partijen op dit voorstel ingaan, kiezen zij hiervoor een bij de rechtbank aangesloten mediator uit.

Hierna vinden enkele mediationgesprekken plaats. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant met daarbij, wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, het ouderschapsplan. Vervolgens wordt het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Ik ben als mediator aangesloten bij de rechtbank Den Haag, waarvan ik regelmatig verwijzingen voor echtscheidingsmediation ontvang.

Mediator in strafzaken

Als mediator ben ik werkzaam in de pilot 'Mediation in Strafzaken' bij de rechtbank Den Haag.

Bij mediation in strafzaken hebben verdachte en slachtoffer een gesprek met elkaar over wat ze kunnen doen om de schade die door het strafbare feit is ontstaan te herstellen. Het kan hierbij om materiƫle schade (bijvoorbeeld de kosten van een reparatie), of emotionele schade gaan. Ook kunnen afspraken gemaakt worden om in de toekomst beter met elkaar om te gaan om op deze manier dit soort gebeurtenissen te voorkomen.

De mediationgesprekken vinden plaats onder leiding van de mediator. Als er afspraken worden gemaakt legt de mediator deze vast in een vaststellingsovereenkomst, welke aan het strafdossier wordt toegevoegd. De Officier van Justitie en de Rechter houden rekening met deze overeenkomst in de beslissing over de strafzaak.

De pilot 'Mediation in Strafzaken' wordt gefinancieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk zal besloten gaan worden welke positie mediation in de toekomst in het rechtssysteem in gaat nemen.

Een bijzonder verhaal waarbij mediation in stafzaken tot een mooie uitkomst heeft geleid vindt u hier.